GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KỶ LUẬT:

 

Tuân theo đúng pháp luật, điều lệ, nội quy, quy trình, thỏa ước đã đề ra.
 

HIỆU QUẢ:
 

Đạt được kết quả đề ra đồng thời sử dụng thời gian, công sức, nguồn lực theo hoạch định hoặc ít hơn.
 

CAM KẾT:
 

Đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, khối lượng và giá trị.
 

CHÍNH TRỰC:
 

Tin cậy, tin tưởng và có danh dự trong những gì VNCONS nói và làm.
 

NUÔI DƯỠNG:
 

Để trao quyền cho các cá nhân, cũng như tạo cơ hội cho tất cả phát triển và vượt trội. Cũng như thúc đẩy để có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và cân bằng.

Danh sách tài liệu
1 - HO SO NANG LUC 2019 new