VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÃ ỨNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN VNC_REC03 1 Tp. HỒ CHÍ MINH, Phan Thiết, Long An
CHỈ HUY TRƯỞNG VNC_REC01 2 ĐỒI HỒNG PHAN THIẾT
GIÁM SÁT KỸ THUẬT VNC_REC02 5 Tp. HỒ CHÍ MINH, Phan Thiết, Long An
KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG VNC_REC04 5 Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Vũng Tàu
KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VNC_REC05 5 Phan Thiết, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu
THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG VNC_REC06 3 Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Vũng Tàu
CHUYÊN VIÊN ĐẤU THẦU VNC_REC07 2 Hồ Chí Minh
GIÁM SÁT KỸ THUẬT VNC_REC08 2 Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Vũng Tàu
GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VNC_REC09 3 Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Vũng Tàu
Danh sách tài liệu
1 - HO SO NANG LUC 2019 new