CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Ngành Xây dựng Việt Nam, Công ty TNHH VNCONS đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng trong nước cũng như Quốc tế.

 

Đối với VNCONS con người là tài sản quý nhất và đó cũng là chìa khóa của thành công. Do vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và Nhân viên một cách chuyên nghiệp để đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

 

 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:

 

Công tác tuyển dụng được dựa trên Quy trình tuyển dụng và được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp theo chiến lược phát triển chung của công ty, trong từng gian đoạn cụ thể và theo kế hoạch hàng năm.

Cơ hội tuyển dụng mở ra cho tất cả các ứng cử viên trên nguyên tắc chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm, đáp ứng đủ các điều kiện của Công ty cho từng vị trí cụ thể.

Bên cạnh đó tiêu chí tuyển dụng được xây dựng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, trong đó ưu tiên:

– Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.

– Lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực làm việc đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

– Ưu tiên tiếp nhận Sinh viên mới tốt nghiệp trong và ngoài nước thuộc các trường Đại học Bách khoa, Xây dựng, Giao thông vận tải sẽ có cơ hội trải nghiệm Chương trình đào tạo riêng biệt của Vncons. Nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, đáp ứng sự phát triển lâu dài của Công ty. 

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trên mạng nội bộ, trên website công ty đến các nguồn cung ứng bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI, ĐÃI NGỘ

 

Tại Vncons Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực hiện.

Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của CBNV để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.

Bên cạnh tiền lương và các khoản thu nhập cố định hàng tháng. Công ty cũng xem xát các khoản  thưởng định kỳ hoặc đột xuất do chính đội ngũ CBCNV tạo ra trong quá trình làm việc như thưởng vượt tiến độ, thưởng theo cột mốc công trình hoặc thưởng khi trúng thầu dự án lớn.

 

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO:

 

Công ty mong muốn xây dựng đội ngũ CBCNV có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp tốt. Hàng năm công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp và chiến lược và phát triển của Công ty.

Đối với nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập, nhằm giúp nhân viên hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, hiểu rõ quy định , qui trình, nội quy làm việc và môi trường văn hóa của Công ty. Đồng thời tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các Giám sát mới.

Mọi thành viên trong Công ty đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Vncons cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

Danh sách tài liệu
1 - HO SO NANG LUC 2019 new