CHÍNH SÁCH AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng là điều quan tâm hàng đầu của VNCONS nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu VNCONS có chất lượng và uy tín hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình thiết kế, sản xuất và lắp dựng, VNCONS chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý không những giúp VNCONS xây dựng thực hiện, kiểm soát và cải tiến các quy trình sản phẩm tốt nhất mà còn góp phần vào tiến trình hình thành thương hiệu, nâng cao uy tín công ty trong ngành công nghiệp xây dựng.

Danh sách tài liệu
1 - HO SO NANG LUC 2019 new